KNN > projecten van knn advies

KNN Advies ontwikkelt VFA-productie & extractie uit gras

Samen met de projectpartners HarvestaGG en Rijksuniversiteit Groningen heeft KNN Advies de productie van VFA’s (ook wel vluchtige vetzuren) in combinatie met mechanische grasr...   Lees meer ...

De Biocoöperatie Noord-Nederland is van start! KNN Advies is vanaf het eerste moment betrokken bij de Biocoöperatie. Samen met de Healthy Ageing Campus BV werkt KNN Advies...   Lees meer ...

Emmen en Delfzijl hebben beide een sterke industriesector, beide gericht op de chemie. Van oorsprong is de industrie in Delfzijl meer op zouten en mineralen
gericht, terwijl...   Lees meer ...

Levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater

Rioolwater heeft potentieel veel grondstoffen. De afgelopen jaren wordt binnen de waterschappen steeds meer gekeken welke grondstoffen gewonnen kunnen worden.

 

...   Lees meer ...

Een transitie naar een duurzame energieopwekking is van belang met het oog op de toenemende klimaatverandering en de daarbij behorende internationale energieakkoorden, en de toekoms...   Lees meer ...

Het Phario-project heeft als doel om de technische en economische haalbaarheid van de productie van polyhydroxyalkanoaat (PHA) bij Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath (waterschap B...   Lees meer ...

Onderzoek voor Morssinkhof Plastics naar financiŽle mogelijkheden voor ontwikkelingstraject garens uit rPET

Morssinkhof Plastics is dé pionier in plastic recycling. Met verschillende vestigingen in en rond Nederland zijn ze één van Europa’s grootste producenten ...   Lees meer ...

In opdracht van de Gemeente Groningen heeft KNN Advies een Extended Quickscan uitgevoerd naar de verwerkingsmogelijkheden van bermgras en slootmaaisel.
De gemeente verwerkt ...   Lees meer ...

In haar Coalitieakkoord heeft het College van GS van de provincie Fryslân de ambitie voor de productie van duurzame energie verhoogd van 16% in 2020 naar 25% in 2025. De provi...   Lees meer ...

Roadmap voor Twence

Afvalverwerkingsbedrijf Twence produceert duurzame energie en grondstoffen uit afval en biomassa. Het bedrijf heeft hoge ambities en wil zich meer profileren als grondstoffenproduce...   Lees meer ...

De Hanzehogeschool Groningen start nog dit studiejaar met het kenniscentrum BioBased Economy. Binnen dit zesde kenniscentrum van de Hanzehogeschool wordt praktijkgericht onderzoek g...   Lees meer ...

De gemeente Delfzijl heeft in 2011 ambitieus energie- en klimaatbeleid vastgesteld. Na een succesvolle periode van uitvoering staat de gemeente nu voor de opgave een doorstart te ma...   Lees meer ...

Meer waarde uit mest

Mest is een geschikte grondstof voor de productie van vetzuren. Deze vetzuren kunnen in diverse markten worden afgezet zoals biodiesel en bioplastics. Het benodigde fermentatieproce...   Lees meer ...